Croeso i Dai Gwyliau Dwyfach

Rydym yn cynnig dewis o fythynnod gwyliau; un unllawr ar ein fferm laeth; tŷ fferm wedi ei adnewyddu gerllaw a thŷ modern ger y traeth yng Nghricieth. Mae’r tri o fewn rhyw dair milltir i’w gilydd.

MYNEDIAD I’R RHYNGRWYD AM DDIM yn y tri bwthyn.

Cynigion Arbennig

  • Rydym yn cymryd archebion am wyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn.

Argaeledd Hwyr

Prys Mawr
13/07/18 - 20/07/18
03/08/18 - 10/08/18
31/08/18 - 14/09/18

Bwthyn
23/06/18 - 01/07/18
07/07/18 - 14/07/18

Min y Traeth
16/06/18 - 23/06/18
04/08/18 - 18/08/18