Croeso i Dai Gwyliau Dwyfach

Rydym yn cynnig dewis o fythynnod gwyliau; un unllawr ar ein fferm laeth; tŷ fferm wedi ei adnewyddu gerllaw a thŷ modern ger y traeth yng Nghricieth. Mae’r tri o fewn rhyw dair milltir i’w gilydd.

MYNEDIAD I’R RHYNGRWYD AM DDIM yn y tri bwthyn.

Cynigion Arbennig

  • Rydym yn cymryd archebion am wyliau byr ar adegau penodol o’r flwyddyn.