Lleoliad

Map

Cyfarwyddiadau

Ar gyfer Bwthyn cymerwch yr A497 i gyfeiriad Pwllheli. Rhyw ddwy filltir o Gricieth trowch i’r dde i Barc Amaeth Llanystumdwy. Cadwch i’r chwith. Pen y Bryn yw’r trydydd lle ar y chwith.

Ar gyfer Prys Mawr trowch i’r dde yn union ar ôl pentref Llanystumdwy, yna trowch i’r chwith ddwywaith. Ewch heibio Talhenbont. Yn y gyffordd nesaf trowch i’r dde, wedyn i’r chwith a bydd Prys Mawr ar eich llaw dde.

Ar gyfer Min y Traeth trowch i’r chwith cyn gadael Cricieth (ar ochr Pwllheli) i gyfeiriad y traeth a heibio Gwesty Abereistedd. Trowch i’r chwith eto yna cadw i’r chwith a bydd Min y Traeth ar y dde.

Rhowch eich côd post yn y blwch isod, clicio, a chewch fap o’r daith gan yr AA.

Côd post: